Investeringsmogelijkheden

Investeringsmogelijkheden

Calidris Bio is op zoek naar investeerders die willen meewerken aan de verdere uitrol van dit ambitieus en innovatief milieuvriendelijk project met een hoog risico profiel.

Beperkte kapitaalsverhoging voorzien in september 2021:

De Raad van Bestuur van Calidris Bio wil het kapitaal van de vennootschap beperkt open stellen voor nieuwe aandeelhouders met het doel de kapitaalsbasis van de vennootschap te versterken. De mogelijkheid wordt geboden om dit te doen via het nieuwe Vlaamse instrument vriendenaandeel waarmee particulieren rechtstreeks kunnen investeren in KMO’s.  Mocht je hierover meer willen vernemen, graag een mail aan johan.gheeraert@calidrisbio.com waarna je na acceptatie van een vertrouwelijkheidsverklaring een uitgebreide informatie over het project en de voorwaarden tot eventuele toetreding ervan ontvangt. (Calidris Bio houdt zich ook het recht voor geen vertrouwelijkheidsverklaring en informatie op te sturen. Hiertegen is geen beroep mogelijk.)

Daarnaast blijven we ook geïnteresseerd in investeerders die de kans willen krijgen om te participeren in de verdere stappen van het project als die zich zouden  aandienen.

johan.gheeraert@calidrisbio.com